SOP-17: Đánh giá thành tích

tiêu chí đánh giá nhân viên

Mục đích: Đánh giá năng lực thực hiện  công việc của nhân viên được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau như:

 • Cung cấp thông tin phẩn hồi cho  nhân viên biết mức độ thực hiện công việc của họ so với các tiêu chuẩn mẫu và với các  nhân viên khác.
 • Giúp nhân viên điều chỉnh, sửa chữa sai lầm trong quá trình làm việc.
 • Kích thích, động viên nhân viên thông qua những điều khoản về đánh giá, ghi nhận và hỗ trợ
 • Cung cấp các thông tin làm cơ sở cho các vấn đề đào tạo, trả lương, khen thưởng, thuyên chuyển nhân viên, cải tiến cơ cấu tổ chức….
 • Phát triển sự hiểu biết của doanh nghiệp thông qua đàm thoại về các cơ hội và hoạch định nghề nghiệp
 • Tăng cường mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới

Nội dung, trình tự thực hiện

 • Xác định các yêu cầu cơ bản cần đánh giá
 • Lựa chọn phương pháp đánh giá thích hợp
 • Huấn luyện các cấp quản lý  tham gia đánh giá năng lực
 • Thảo luận với nhân viên về nội dung và phạm vi đánh giá
 • Thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn mẫu trong quá triình thực hiện công việc
 • Thảo luận với nhân viên về kết quả đánh giá
 • Xác định mục tiêu và kết quả mới cho nhân viên

Phân loại đánh giá năng lực nhân viên

 • Đánh giá thử việc: Theo quy định của pháp luật, nhân viên chịu tối đa 2 tháng thử việc tại doanh nghiệp. Sau thời gian thử việc doanh nghiệp sẽ đánh giá năng lực nhân viên, nếu nhân viên đáp ứng được yêu cầu công việc hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng lao động và nhân viên thử việc sẽ trở thành nhân viên chính thức tại doanh nghiệp.
 • Đánh giá định kỳ: Tuỳ theo qui định của doanh nghiiệp có thể chọn định kỳ 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm  doanh nghiệp tiến hành đánh giá năng lực nhân viên để xét tăng chức, tăng lương, thưởng hay chấm dứt hợp đồng.
 • Đánh giá cuối năm: Là loại đánh giá để tăng lương, khen thưởng …
 • Đánh giá khác: Tùy vào quy định của doanh nghiệp.

Các tiêu chí đánh giá năng lực của nhân viên

 • Múc độ thành thạo công việc: kỹ thuật, kỹ năng thực hiện  công việc tuỳ theo từng vai trò
 • Tính chủ động, sáng tạo trong công việc
 • Thái độ trách nhiệm với công việc được giao và phong cách ăn mặc
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng giải quyết tình huống và quyết đoán
 • Phương pháp quản lý, lãnh đạo (đối với các trưởng nhóm):
  • Thiết lập các tiêu chuẩn đối với cách làm việc của nhân viên
  • Tạo các định hướng chiến lược trong công việc thông qua đàm thoại trực tiếp nhân viên, chia sẻ ý tưởng và xây dựng lòng tin cho nhân viên
  • Giao nhiệm vụ phù hợp với khả năng từng nhân viên
  • Công nhận tiến bộ của nhân viên và động viên, khích lệ kịp thời
  • Đào tạo, nâng cao năng lực làm việc của nhân viên

Một số lưu ý khi thực hiện đánh giá nhân viên

 • Nhà quản lý phải “công tâm” khách quan khi đánh giá nhân viên, phải chỉ ra được cái đúng, cái sai. Mọi nhận xét đều phải có căn cứ xác đáng.
 • Nhân viên phải tự nhìn nhận đúng về bản thân, những việc gì đã làm được, những việc gì chưa làm được, điểm mạnh, điểm yếu, hướng phát triển trong tương lai.
 • Nhà quản lý và nhân viên phải ngồi thảo luận cùng nhau để hiểu rõ nhau hơn, cùng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, đồng thời thực hiện bản đánh giá một cách công bằng, dân chủ nhất.

 

 

 

About the author

nguyentrucchi

Add comment

By nguyentrucchi

Bài viết mới

Lưu trữ

Chuyên mục

Tháng Mười Hai 2022
HBTNSBC
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930